top of page
white symbol opacity 15.png

מסלול יהדות ישראלית

גיור בתנ"ך ובישראל, האנשים השקופים בחברה שלנו, וסדר היום הציבורי בימי בית שני והיום. מזומנים לקחת חלק פעיל בתיקון הקשר בין היהדות לישראליות.

יהדות ישראלית.jpg

בשעה 00:30

לו"ז תיקון יהדות ישראלית

white symbol opacity 15.png

22:00-22:30

התכנסות ופתיחה חגיגית

של כלל מסלולי התיקון - הרב עודד מזור, בועז דורות ושני בן אור- קהילת כל הנשמה

22:30-23:15

גיור - ממגילת רות ועד מגילת העצמאות

עו"ד אורלי ארז לחובסקי ועו"ד ניקי (ניקול) מאור-סנטר 

המרכז הרפורמי לדת ומדינה וקהילת קמץ.

23:30-00:15

צדק חברתי - האנשים הסמויים מהעין"

ד"ר רחל גרובייס וד"רצפרא דוויק, עו"ס ופעילה חברתית:

הדרישה לכינונה של חברה המושתתת על קיום עקרונות של צדק חוזרת ונשנית בתורה ובנביאים. במפגש זה בחרנו להתמקד בהיבט אחד של צדק חברתי: היכולת והרצון להבחין ולהתייחס לכל אדם באשר הוא. ההתעלמות מן הזולת היא קרקע המצמיחה את זרעי הרשע, בעוד שחברה צודקת מתאפיינת בכך שאינה מאפשרת קיומם של 'אנשים הסמויים מן העין'.

00:15-00:30

אתנחתא מוזיקלית

הרב עודד מזור, בועז דורות ושני בן אור- קהילת כל הנשמה

00:30-01:15

כיצד נקבע סדר היום הציבורי שלנו?

בימים ההם ובזמן הזה:

שיחה מרתקת בהשראת המחלוקת על לוח השנה בימי בית שני

הרבה יעל וורגן, מועצה אזורית שער הנגב והרבה נועה מזור, קהילת יוב"ל.

01:30-02:15

על גבעת עמל ב' והזכות לדיור והחזקה בקרקע

טלי עדן ובקומך - החוג הרפורמי לשינוי חברתי

לוז
bottom of page