top of page
white symbol opacity 15.png

מסלול הקהלת קהילות

תפילה בקהילה, ליווי רוחני בקהילה, וכיצד משברים בונים קהילות. מוזמנים לקחת חלק פעיל בתיקון הביחד 

תיקון הקהלת קהילות.jpg

בשעה 00:30

לוז קהילות

לו"ז תיקון הקהלת קהילות

white symbol opacity 15.png

22:00-22:30

התכנסות ופתיחה חגיגית

של כלל מסלולי התיקון - הרב עודד מזור, בועז דורות ושני בן אור- קהילת כל הנשמה.

22:30-23:15

כיצד קהל מתגבש לקהילה

אם אנו מבקשים להשתייך למעגל מתפללים משמע שאנו מבקשים להיות חלק מקהילה? אם אנו מבקשים לצרוך  שירותי דת/תרבות יהודית משמע אנו משתייכים  לקהילה יהודית?

הרבה חן בן אור צפוני בשיחה עם גיא צפוני, העזר כנגדה, יועץ לתכנון אסטרטגי קהילתי ופיתוח קהילה.

23:30-00:15

ליווי רוחני בונה קהילה

יש דרכים רבות בהן נוצרת קהילה, הרבה יהודית אדלמן גרין, מלווה רוחנית בתל השומר והרבה חן בן אור צפוני רבת קהילת רענן ורכזת מר'ם,  ישוחחו ויבחנו כיצד כלים לליווי רוחני מסייעים לבניית גשר בין אנשים לקהילה.

00:15-00:30

אתנחתא מוזיקלית

הרב עודד מזור, בועז דורות ושני בן אור- קהילת כל הנשמה.

00:30-01:15

מתוך המשבר נולדה קהילה:

מתיקון המקובלים הראשון אל התחדשות הקהילה בימי העליה השניה ועד ימינו.

יאיר בר-צורי, קיבוץ חנתון ואוניברסיטת ברנדייס, והרב עודד מזור, קהילת כל הנשמה.

01:30-02:15

 את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק? אז בואו נגייר אותה!

הרבה תמרה שיפרין קהילת אחוות ישראל בראשון לציון בשיחה עם בתה, ענבר על כניסת לחנים זרים.

bottom of page