top of page
חודש אלול.png

חודש אלול

סתיו יהודי

חודש אלול הוא זמן של התבוננות עצמית, והכנה לקראת השנה החדשה. המסורת היהודית מכוונת אותנו  לערוך קודם כל חשבון נפש, להבין מה אנו רוצים לשנות ולייצר מציאות חדשה בחיינו. מוקדם בבוקר יהודים אשכנזיים ומזרחיים לפי מנהגם, מתעוררים לאמירת סליחות לקראת הימים הנוראיים, לקראת ימי התשובה. "בן אדם מה לך נרדם?

בין אם אנו מקיימים את המנהג המסורתי ובין אם לא, אם החלטנו לעשות בחשבון נפש כבר עכשיו, אנו ניצבים בפני התמודדות לא פשוטה במישור האמוני – מהי אמת המידה למעשינו? כושר השיפוט שלנו? האלוהים? הקהילה? עצם הניסיון לענות על שאלה עצמה דורש גם הוא עיון לימוד והתבונות.

white symbol opacity 15.png
מאמר אלול
bottom of page