top of page
shutterstock_282088766.jpg
white symbol opacity 15.png

יום המשפחה

בתנועה הרפורמית

אייקון בית בהיר.png

יום המשפחה החל את דרכו בישראל כיום האם, וצוין בל' שבט,יום פטירתה של הנרייטה סאלד, "אם הילדים". ביום זה אנו, בתנועה הרפורמית, חוגגים את הערכים המשפחתיים שמעניקה לנו המסורת היהודית, ואת המשפחות בכל הצורות, הגוונים והסוגים שהיו ועודן בית היוצר של האנושות.

יום משפחה שמח!

כי משפחה כן בוחרים!

הנרייטה סאלד

חדשה או בסכנה?

מה, למה ואיך חוגגים?

יום הסבא והסבתא

כיבוד הורים?

שבת משפחתית

bottom of page