top of page

מחירות לעצמאות

חגי ניסן אייר - המסע של כולנו

יום העצמאות ראשי

חג הפסח מוציא אותנו , כיחידים וכעם למסע מעבדות פיזית ונפשית לחירות. ביהדות החירות אינה ערך בפני עצמה – מטרתה היא חיים של משמעות ואחריות. בלוח השנה היהודי המסע במדבר מוביל להר סיני ולתורה. אך בלוח השנה הישראלי המסע לוקח אותנו להתמודדות עם הפצעים הכואבים של עברנו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ומשם לחגיגת העצמאות. 

אנו מזמינים אתכם להעמיק בכל אחת מהתכנות עם אירועים ותכנים ייחודיים ולחבר הכל למסע אחד מופלא.
 

יום העצמאות

מחירות למשמעות

 

את עצמאותנו הלאומית אנו חוגגים בין פסח לשבועות, בין היציאה מעבדות לבין קבלת התורה, המכוננות אותו כעם. ביום זה בו רבים "מעלים קורבנות" על המנגל הינו נקודת חיבור משמעותית בין זהותנו הישראלית והיהודית. אנו מזמינים אתכם לחקור וחגוג את החיבור הזה עם אסופת מקורות להורדה, ועם אתר "עצמאות עם משמעות" הכולל מגוון תכנים להעמקה כולל הקלטה של מגילת העצמאות בטעמי המקרא, כרואי למגילה קדושה ומכוננות של העם היהודי.

יום הזיכרון ראשי

יום הזיכרון

לחללי מערכות ישראל

 

הסמיכות בין יום הזיכרון ליום העצמאות היא קשה ומבלבלת.  "עת ספוד ועת רקוד" אמר קהלת אבל כיצד עוברים מהכאב לשמחה, כיצד משלימים עם המחיר הכבד שדורשים החיים במדינת ישראל? המסורת היהודית מציע לנו כתשובה לשאלה את טקס ההבדלה - ואנו מזמינים אתכם להצטרף לטקס כזה באחת מקהילות התנועה או לקיים טקס בעצמכם באמצעות הקובץ המצורף.

יום שואה ראשי

וזאת החשיבות ההיסטורית של הבוקר הזה: לא שאיזה נער גסטפו אומלל צעק עליי, אלא שבכנות לא התרעמתי עליו, להיפך, ריחמתי עליו ממש...

אם נציל מהמחנות, באשר הם שם, רק את גופנו ותו לא, הרי הצלנו פחות מדי...

הרי תמיד תישאר לנו פיסת רקיע קטנה ותמיד יהיה בתוכי די מקום לשלב ידיים בתפילה...

בהרים יכולים להאמין וצריך להאמין. בהרים עולה השאלה מאליה: את מי אשלח? – שלח אותי! לשרת את הטוב והיפה. – האוּכל?

אני מאמינה למרות הכל, שהעולם נברא למען הטוב, ואין רע בעולם שלא יבצבץ בו שמץ של אור, של טוב...

יום השואה

גילויים של אנושיות

יום בשנה אנו מקדישים לזיכרון השואה. אך זיכרון זה חי בתרבותנו כטראומה מכוננות בכל שאר הזמן. ולכן דווקא ביום זה חשוב כל כך שלא רק ננציח את הזוועות, אלא גם נשאל על משמעותן עבורנו כישראלים, כיהודים, כאנשים. מזמינים אתכם להכיר שתי נשים שחייהן ומותן בזמן השואה הן השראה לפתיחה והעמקה בשאלות אלו, ולשאול את השאלה יחד באחד מאירועי יום השואה בקהילות התנועה.

​​פסח
כולנו עבדים של מישהו

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".  סיפור יציאת מצרים הוא סיפור מיתי, שפוגש את כל אדם, בכל דור, בכל מקום. מצרים היא סמל למקום הצר שבתוכי ובסביבתי, סמל לדברים שמשעבדים אותנו , וסיפור יציאת מצריים מזכיר לנו  שביכולתנו להשתחרר מהכבלים שכובלים אותנו, לצאת אל החופשי, למצוא את נקודת החירות שבתוכנו. ליל הסדר הוא הזדמנות  לספר את סיפור היציאה לחירות שלנו ושל משפחתנו...

פסח - ראשי
bottom of page