חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת תפילת הים

בת ים

ירושלים 33 פינת סמטת מעבר ישי בת ים

052-3664139

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

יום הכיפורים בקהילת תפילת הים

ערב החג: 27.09.20

18:00

"כל נדרי" ולימוד אחרי התפילה

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

16:00

לימוד, מנחה, יזכור ונעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

נשליך את מה שנבחר להשאיר בעבר, ונקבל בשמחה ובשיר את הטוב שבשנה החדשה.
עם שמעון והגיטרה

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

אירועי ראש השנה בקהילת תפילת הים

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

18:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

תשליך קהילתי

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב