חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת תפילת הים

בת ים

ירושלים 33 פינת סמטת מעבר ישי בת ים

052-3664139

האתר שלנו

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

יום הכיפורים בקהילת תפילת הים

ערב החג: 27.09.20

18:00

"כל נדרי" ולימוד אחרי התפילה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 28.09.20

16:00

לימוד, מנחה, יזכור ונעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

נשליך את מה שנבחר להשאיר בעבר, ונקבל בשמחה ובשיר את הטוב שבשנה החדשה.
עם שמעון והגיטרה

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

rimon.png

אירועי ראש השנה בקהילת תפילת הים

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

18:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 20.9.20

תשליך קהילתי

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png