חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

מניין גבעתיים

גבעתיים

בית אלון, אילת 8, גבעתיים

02-6203478

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

11:00 מעמד יזכור ומוסף - תפילה בתוך בית אלון

16:00 הזמנה לחסד - לימוד חילוני הומניסטי - לימוד בתוך בית אלון
https://forms.gle/o5nxS6JfR7DGftb6A

יום הכיפורים

ברוח ישראלית, שוויונית ומשפחתית

בואו להתפלל איתנו, גם השנה, למרות המצב!
תפילות יום הכיפורים יתקיימו השנה במתכונת מצומצמת ומיוחדת, ובמטרה אחת ויחידה: לשמור על הבריאות של כולנו.
התפילות יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות, באוהל ברחבת ספריית בית אלון, ליד מגדל המים, וחלק מהתפילות יתקיימו בתוך בית אלון.

ערב החג: 27.09.20

18:00

תפילה באוהל פתוח

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

9:00

שחרית וקריאת התורה - תפילה בתוך בית אלון https://forms.gle/EymrnSgaMRJFa2wdA

17:30

נעילה, הבדלה ותקיעת שופר - תפילה באוהל פתוח

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב