חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

אור חדש

חיפה

ארתור הנטקה 55 חיפה

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

ערב החג: 27.09.20

18:30

תפילת כל נדרי. פתוח לחברים (עדיפות לחברים) ולקהל הרחב. נדרשת הרשמה מראש.

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

9:30

שחרית ויזכור. פתוח לחברים (עדיפות לחברים) ולקהל הרחב. נדרשת הרשמה מראש.

17:15

מנחה ונעילה. נדרשת הרשמה מראש. פתוח לחברים (עדיפות לחברים) ולקהל הרחב.

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

יהדות ללא מחיצות

תפילה יצירתית בזום. פתוח לחברים וקהל הרחב

17:00-18:00

ערב החג: 18.9.20

10:00 - שחרית ותקיעת שופר בביניין קהילת אור חדש (הנטקה 55). פתוח לחברים (עדיפות לחברים) ולקהל הרחב. נדרשת הרשמה מראש

א' ראש השנה: 19.9.20

משודר בפייס בוק (ohelavrahamhaifa) ובזום

תשליך יצירתי בזום

ב' ראש השנה: 20.9.20

בשעה 18:00

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב