חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

אור חדש

חיפה

ארתור הנטקה 55 חיפה

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים: 16.09.21
19:45
תקיעת שופר למשפחות עם ילדים - תתקיים בחצר בית הכנסת ובזום
פתוח לקהל הרחב ויתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק

יום הכיפורים

shofar.png

השנה כיפור אצלנו - בבית ובבית הכנסת

ערב החג: 15.09.2021

17:00-18:00 תפילת כל נדרי בזום ובפייסבוק, בשעה 18:15 תפילת כל נדרי בבית הכנסת (ללא שידור)--- פתוח לקהל הרחב ויתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

09:30

שחרית ואזכרת נשמות בבית הכנסת (שידור בזום ובפייסבוק), פתוח לקהל הרחב ויתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק

17:30

מנחה ונעילה בבית הכנסת (שידור בזום ובפייסבוק), פתוח לקהל הרחב ויתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

השנה החג אצלנו!

מקבלים יחד את השנה החדשה -
פותחים שנה בשיר, בתפילה ובשופר

white symbol opacity 15.png

מקבלים יחד את השנה החדשה! האירוע פתוח לקהל הרחב ויתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק

17:00-18:00

ערב החג: 06.09.2021

תכגים לחג משמעותי

09:30

א' ראש השנה: 07.09.2021

פותחים שנה בשיר, בתפילה ובשופר - האירוע פתוח לקהל הרחב ויתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png