"תחל שנה וברכותיה"

חגי תשרי ב

הר חלוץ

הר חלוץ

הר חלוץ

054-4666412

חומרים להשראה והעמקה, תכנים להורדה ואירועים בכל הארץ

Alternative_Handicapped_Accessible_sign.

סוכות

קישוטים לסוכה והשראה לחג

דגל שוויוני והשראה לחג

שמחת תורה

ערב שמחת תורה - 20.10.19

אירועי שמחת תורה והקפות שניות - 21.10.19

נגישות בקהילה

 

ברכות מתוקות לארוחת החג, שנות טובות לעיצוב ולשליחה השראה לחג ועוד

ראש השנה

שיפה ושונה תהה השנה אשר מתחילה לה בשיר

20:00 - 4.9 - ערב מוזיקה וסליחות - יום שלישי

ערב החג: 29.9.19

18:30

תפילת קבלת חג

א' ראש השנה: 30.9.19

9:45

.שחרית, קריאת התורה, הפטרה, תקיעה בשופר, מוסף

ב' ראש השנה: 1.10.19

חוברת השראה וסליחות להביא לבית הכנסת ומאמרי השראה לחג

יום הכיפורים

כניסת הצום 18:20

ערב החג: 8.10.19

18:30

כל נדרי ותפילת ערבית

יום הכיפורים: 9.10.19

9:30

שחרית, קריאת התורה, הפטרה ומוסף

17:30

מנחה, קריאת ספר יונה, נעילה

19:10 הבדלה ויציאת הצום