חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

הר חלוץ

הר חלוץ

הר חלוץ

054-4666412

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

תפילות יום הכיפורים בהר חלות

צום קל ומשמעותי לכולם/ן

ערב החג: 27.09.20

כל נדרי וערבית ליום הכיפורים

בשעה 18:03 ברחבה שלפני בית הכנסת

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

08:30

שחרית, קריאה בתורה והפטרה

17:30

מנחה, קריאה בתורה ספר יונה ונעילה (סיום הצום 19:06

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

תפילות ראש השנה בהר חלוץ

תפילה קהילתית, מיועדת לתושבי המקום או בתיאום מראש לרגל המצב.

יום שישי ערב חג ראשון של ראש השנה בשעה 18:30 ברחבה שלפני בית הכנסת

קבלת שבת וחג

ערב החג: 18.9.20

תפילת שחרית קריאה בתורה הפטרה ותקיעה בשופר

א' ראש השנה: 19.9.20

החל מ08:30 ברחבה שלפני בית הכנסת

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב