חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת יונתן

הוד השרון

התפילות ביום הכיפור תתקיימנה בחצר של המרכז לאמנויות, רח' כפר הדר 33, הוד השרון

09-7463447, 052-4462112

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

תפילות בחי ובזום

התפילות תתקיימנה בחצר של המרכז לאמנויות, רח' כפר הדר 33, הוד השרון ובאמצעות זום

ערב החג: 27.09.20

18:15

כל נדרי

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

10:00

באמצעות זום בלבד https://us02web.zoom.us/j/5117562905

17:45

הפטרת יונה, יזכור ונעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

בחי ובזום

התפילות תתקיימנה בחצר של המרכז לאמנויות, רח' כפר הדר 33, הוד השרון ובאמצעות זום

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב