חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

Шират а-Ган

Рамат-Ган

Криници 13 Рамат-Ган

0527336593

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

Для получения линка просьба связаться с координатором общины

יום הכיפורים

shofar.png

Йом Киппур

Из-за эпидемии коронавируса молитвы посредством аппликации ЗУМ

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 15.09.2021

18:10

Коль нидрей и Маарив

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

18:30

Изкор и Неила

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

Внимание: молитва проводится в соответствии с требованиями Тав ярок

ראש השנה

rimon.png

Рош а-Шана

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 06.09.2021

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

10:00

א' ראש השנה: 07.09.2021

Утренняя молитва с трублением в шофар

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png