חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

Шират а-Ган

Рамат-Ган

Криници 13 Рамат-Ган

0527336593

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Внимание: из-за введения карантина молитвы посредством аппликации ЗУМ

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

Рош а-Шана

Каббалат шаббат и встреча праздника

18:00

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

10:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

Утренняя молитва с трублением в шофар

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Для получения линка просьба связаться с координатором общины

יום הכיפורים

Йом Киппур

Из-за эпидемии коронавируса молитвы посредством аппликации ЗУМ

ערב החג: 27.09.20

17:45

Коль нидрей и Маарив

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

18:15

Изкор и Неила

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב