חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת אחוות ישראל

ראשון לציון

רחוב אמזלג 6 ראשון לציון

052-3599160 -נילי, רכזת הקהילה

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

מעמד תקיעה בשופר והבדלה 19:30

יום הכיפורים

shofar.png

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

במוצאי שבת שובה, בשעה 20:00 נקיים מעמד יזכור והבדלה

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 15.09.2021

18:00

תפילת כל נדרי

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

09:00

שחרית ליום הכיפורים רק בזום

מנחה ונעילה בשעה 17:00

מנחה ונעילה, ב 19:00 תקיעת שופר והבדלה

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

התשליך יתקיים השנה בגן המנהיגים

ראש השנה

rimon.png

סופרים את כולם בחגי תשרי

תפילות בבית הכנסת ובזום בהתאם להוראות השעה

white symbol opacity 15.png

פתוח לקהל הרחב

18:00 תפילת ערב חג ראשון

ערב החג: 06.09.2021

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

9:00, 18:00

א' ראש השנה: 07.09.2021

שחרית לראש השנה, תקיעה בשופר סביב 11:00 תפילת ערב חג שני

10:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

תשליך, מעמד תקיעה בשופר, פעילות כיפית לילדים ולהורים

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png