חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת אחוות ישראל

ראשון לציון

רחוב אמזלג 6 ראשון לציון

052-3599160 -נילי, רכזת הקהילה

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

מעמד תקיעה בשופר והבדלה 19:30
https://us02web.zoom.us/j/85877721479

יום הכיפורים

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

במוצאי שבת שובה, בשעה 20:00 נקיים מעמד יזכור והבדלה
https://us02web.zoom.us/j/83796104968

ערב החג: 27.09.20

18:00

תפילת כל נדרי רק בזום

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

09:00

שחרית ליום הכיפורים רק בזום https://us02web.zoom.us/j/88222508842

מנחה ונעילה בשעה 17:00 רק בזום

מנחה ונעילה, ב 19:00 תקיעת שופר והבדלה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תשליך יתקיים בגן המושבה ליד עירית ראשון לציון

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה

פתוח לקהל הרחב

18:00

ערב החג: 18.9.20

9:00, 18:00

א' ראש השנה: 19.9.20

שחרית לראש השנה, תקיעה בשופר סביב 11:00 תפילת ערב חג שני

10:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

תשליך, מעמד תקיעה בשופר, פעילות כיפית לילדים ולהורים

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב