חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

בראש פלורליסטי

ראש פינה

בית היקב - ראש פינה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

ראש השנה תשפ"א הקהילה הפלורליסטית

טקס תשליך וחגיגת ראש השנה בתפילה, שירה וברכה

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

17:00 בנחל ראש פינה

ב' ראש השנה: 20.9.20

תשליך וחגיגת ראש השנה

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

יום הכיפורים בקהילה הפלורליסטית

אתם מוזמנים ליום של התבוננות, תפילה והקשבה. ביחד נתפלל, נלמד ונשוחח

ערב החג: 27.09.20

18:00 בדשא בית היקב

לאחר התפילה - לימוד ושיחה ליום הכיפורים

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

10:00

לימוד ליום הכיפורים ולאחריו - הזכרת נשמות

17:30

מוסף, קריאה בתורה, עיון בספר יונה, נעילה, שופר והבדלה!

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב