חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת שי"ר חדש

צור הדסה

דרך השמורה (בירידה לחוות הסוסים בצד שמאל)

האתר שלנו

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

לימוד ליום הכיפורים: 16:30

מנחה ואזכרת נשמות: 17:15

יום הכיפורים

shofar.png

ערב החג: 27.09.20

17:45

תפילת כל נדרי בפייסבוק ובבית הקהילה

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 28.09.20

8:00

שחרית יום כיפור, מוקדמת בגלל החום

18:15

תפילת נעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

rimon.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png