חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת שי"ר חדש

צור הדסה

דרך השמורה (בירידה לחוות הסוסים בצד שמאל)

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

לימוד ליום הכיפורים: 16:30

מנחה ואזכרת נשמות: 17:15

יום הכיפורים

ערב החג: 27.09.20

17:45

תפילת כל נדרי בפייסבוק ובבית הקהילה

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

8:00

שחרית יום כיפור, מוקדמת בגלל החום

18:15

תפילת נעילה

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

ערב החג: 18.9.20

א' ראש השנה: 19.9.20

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב