חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

סולם יעקב

זכרון יעקב

רחוב שירה

04-6293113

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

ערב החג: 27.09.20

18:30

כל נדרי

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

10:00

שחרית ומוסף יום כיפור

17:00

מנחה, יזכור ונעילה - יום כיפור

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

תקיעת שופר חגיגית בהתחלה ולאחר מכן תפילת ערבית לראש השנה

18:00

ערב החג: 18.9.20

10:00

א' ראש השנה: 19.9.20

שחרית ראש השנה

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב