חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

סולם יעקב

זכרון יעקב

רחוב שירה

04-6293113

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 28.09.20

10:00

שחרית ומוסף יום כיפור

17:00

מנחה, יזכור ונעילה - יום כיפור

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

rimon.png

white symbol opacity 15.png

תקיעת שופר חגיגית בהתחלה ולאחר מכן תפילת ערבית לראש השנה

18:00

ערב החג: 18.9.20

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png