top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת תפילת הים

בת ים

ירושלים 33 פינת סמטת מעבר ישי בת ים

052-3664139

האתר שלנו
white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

נשליך את מה שנבחר להשאיר בעבר, ונקבל בשמחה ובשיר את הטוב שבשנה החדשה.
עם אבי דרדיק ודביר אור

ראש השנה

rimon.png

אירועי ראש השנה בקהילת תפילת הים

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

א' ראש השנה: 26.09.2022

18:30

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

תשליך קהילתי

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

יום הכיפורים בקהילת תפילת הים

התפילה תתקיים במועדון הוותיקים הבולגרי, רחוב ירושלים 33, פינת מעבר ישי 2 בת ים ( מצד ימין במורד המדרגות)

המשיכו להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו: קהילת תפילת הים - יהדות שיוויונית בבת ים

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

19:00

"כל נדרי" ולימוד אחרי התפילה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

17:30

ערבית נעילה וסדר שופרות

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page