top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

מניין יום כיפור גשר הזיו

קיבוץ גשר הזיו

קיבוץ גשר הזיו

02-6203478

האתר שלנו
הפייסבוק שלנו
white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

א' ראש השנה: 26.09.2022

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:15

18:00 - הדלקת נרות וכניסת הצום, 18:15 - כל נדרי. 20:15 - שיעור-לימוד: מפגש עיון ושיח בערב יום הכיפורים תשפ"ג בנושא: "איוב - הצדיק מארץ עוץ" במועדון 60+

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

09:30

שחרית עם קריאת התורה והפטרה 11:30 שיעור-לימוד: מפגש עיון ושיח בערב יום הכיפורים תשפ"ג בנושא: "איוב - הצדיק מארץ עוץ" במועדון 60+

16:30

מנחה עם קריאת התורה והפטרת יונה "יזכור" בשעה 16:50 בקירוב 18:00 נעילה 19:00 תקיעת שופר, הבדלה וסיום הצום

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page