top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

הר חלוץ

הר חלוץ

הר חלוץ

054-4666412

האתר שלנו
הפייסבוק שלנו
white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

תפילות ראש השנה בהר חלוץ

תפילה קהילתית, מיועדת לתושבי המקום או בתיאום מראש לרגל המצב.

white symbol opacity 15.png

יום שני, ערב ראש השנה, בשעה 18:00 ברחבת הפאב היישובי

ערבית / קבלת חג

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

תפילת שחרית, קריאה בתורה, הפטרה, תקיעה בשופר ומוסף מקוצר

א' ראש השנה: 26.09.2022

החל מ08:30 ברחבת הפאב הישובי

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

תפילות יום הכיפורים בהר חלוץ

צום קל ומשמעותי לכולם/ן

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

כל נדרי וערבית ליום הכיפורים

בשעה 18:45 ברחבת הפאב היישובי

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

08:30

שחרית, קריאה בתורה, הפטרה ומוסף

17:30

מנחה, קריאה בתורה ספר יונה ונעילה 19:20

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page