top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

שערי קדםמשכ - הקהילה הליברלית בהרצליה

הרצליה

מועדון הגמלאים רח' סירקין 6 הרצליה (קרוב ללב העיר)

האתר שלנו
הפייסבוק שלנו
white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

10:30

א' ראש השנה: 26.09.2022

שחרית

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

17:30 - תפילת נעילה
19:05 - הבדלה - סיום

יום הכיפורים

shofar.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:15

כל נדרי

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

11:00

שחרית ליום כיפור

15:30

מנחה יזכור ונעילה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page