top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת דניאל ביפו

יפו

משכנות רות דניאל, שד' ירושלים פינת בן צבי, יפו

הרב בנימין מיניץ' - 050-892-7006

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

להתחיל שנה חדשה עם כל המשפחה

white symbol opacity 15.png

מעמד קבלת החג

17:00

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

9:30

א' ראש השנה: 26.09.2022

תפילת שחרית

17:30

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

ערב חג על הגג

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

ברכות השחר ומדיטציה בגן הפסגה ביפו העתיקה - 8:30

יום הכיפורים

shofar.png

חוויה ישראלית ושוויונית בלב יפו

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:00

מעמד כל נדרי

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

10:30

תפילת שחרית, קריאת התורה וסדר עבודת כהן גדול

17:00

מנחה ונעילה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page