top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת הר-אל

ירושלים

רחוב שמואל הנגיד 16 ירושלים

לפרטים נוספים: 054-4742314; office@kharel.org.il

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

תפילות החג בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

כולם/ן מוזמנים לתפילות ראש השנה במרכז העיר ירושלים: חוויה מעמיקה ומוזיקאלית באווירה של הדרת קודש, בהשתתפות מקהלת הר-אל ובליווי פסנתר.
בנוסף, אתם/ן גם מוזמנים להתפלל עמנו באמצעות השידור הישיר של הקהילה בפייסבוק.
שנה טובה ומתוקה!

white symbol opacity 15.png

ערבית א' ראש השנה. דרשנית: רב הקהילה עדה זבידוב.

18:00

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

09:30

א' ראש השנה: 26.09.2022

שחרית א' ראש השנה, כולל תקיעה בשופר. דרשנית: הרב נעמה קלמן, דיקנית היברו יוניון קולג', ירושלים

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

"חג בבית": ביקור הרב עדה, החזן אבן ונציגי הקהילה בבתי חברות וחברי הקהילה שנבצר מהם/ן להגיע לבית הכנסת, כולל תקיעת שופר. בבוקר זה לא תתקיים תפילת שחרית בבית הכנסת.

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

תפילות יום כיפור בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן

כולם/ן מוזמנים לתפילות יום כיפור במרכז העיר ירושלים: חוויה מעמיקה ומוזיקאלית באווירה של הדרת קודש, בהשתתפות מקהלת הר-אל ובליווי פסנתר.
בנוסף, אתם/ן גם מוזמנים להתפלל עמנו באמצעות השידור הישיר של הקהילה בפייסבוק.
גמר חתימה טובה לכולם/ן!

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:15

סדר כל נדרי ותפילת ערבית. דרשנית: הרב עדה זבידוב. לאחר התפילה יתקיים לימוד בעברית עם הרב עדה.

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

09:30

תפילות שחרית ומוסף

16:15

מנחה, כולל הזכרת נשמות, ונעילה - החל בשעה 16:15. הקריאה בהפטרת יונה: החזן פרופ' אליהו שלייפר (סוף הצום 18:55)

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page