top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת כל הנשמה

ירושלים

אשר 1 ירושלים

02-672-4878

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

א' ראש השנה: 26.09.2022

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

17:00 תפילת יזכור. דברי הקדמה מפי חברת הקהילה ננסי לויט.

17:45 – תפילת נעילה.

19:03 – תקיעת שופר וצאת הצום.

יום הכיפורים

shofar.png

תפילות יום הכיפורים עם כל הנשמה

תפילות יום הכיפורים יתקיימו כולן בחצר הקהילה וישודרו בזום ובפייסבוק.

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:00

תפילת כל נדרי וערבית. דרשה מפי הרב עודד.

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

09:15

תפילת שחרית, קריאת התורה וההפטרה וסדר העבודה.

16:00

תפילת מנחה, קריאת התורה וקריאת ספר יונה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page