top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת מבקשי דרך

ירושלים

שד' ש"י עגנון 22

02-6792501

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

תפילות החג בקהילה

כולן.ם מוזמנות.ים לקהילת מבקשי דרך לפתוח את השנה ביחד.
תפילות החג באווירה פתוחה ושוויונית. כל המשפחה מוזמנת.

white symbol opacity 15.png

תפילות בקהילה

18:30

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

09:15

א' ראש השנה: 26.09.2022

תפילת שחרית תתקיים בבית הכנסת

09:15

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

תפילת שחרית תתקיים בבית הכנסת ותשודר בזום. כדי לקבל את הלינק לזום או להירשם מראש לתפילות בבית הכנסת, נא להיות בקשר עם המשרד: office@mevakshei.org.

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

"על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירין להתפלל עם העבריינים"

כל תפילות היום.

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:15

דבר תורה ע"י הרב חיים שלום - כל נדרי ע"י מתן סרי.

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

09:15

תפילות שחרית, מוסף ויזכור.

17:00

מנחה אלטרנטיבית, קריאת ספר יונה, נעילה ותקיעת השופר.

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page