top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת ברכת שלום

קיבוץ גזר

קיבוץ גזר

0502568144

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

17:00 תשליך עפיפונים וחגיגת יום הולדת לעולם במגרש הבייסבול בקיבוץ גזר

ראש השנה

rimon.png

חוגגים ראש השנה בברכת שלום

white symbol opacity 15.png

תפילת ערב חג

18:00

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

09:15

א' ראש השנה: 26.09.2022

תפילת שחרית (פעילות לילדים מ-10:30)

10:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

לימוד לראש השנה עם הרב סטיב

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

18:00 תפילת יזכור + תפילת נעילה

יום הכיפורים

shofar.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:00

כל נדרי

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

10:00

שחרית

17:15

תפילת מנחה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page