top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קיבוץ יהל

קיבוץ יהל

קיבוץ יהל

הרבה נועה מזור - 054-4600381

האתר שלנו
הפייסבוק שלנו
white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

לפרטים על כל האירועים ניתן לפנות לרבה נועה מזור - 054-4600381

ראש השנה

rimon.png

תחל שנה וברכותיה

חגיגה קיבוצית-קהילתית לשנה החדש

white symbol opacity 15.png

קבלת שנה

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

א' ראש השנה: 26.09.2022

שחרית

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

לימוד עם הרב יאיא טובאיס

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

קהילת יהל מקיימת תפילות ושיעורים ביום כיפור.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרבה נועה מזור - 054-4600381

יום הכיפורים

shofar.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page