חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

ברית עולם

קרית אונו

נהר הירדן 2 קריית אונו

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

יום הכיפורים

ערב החג: 27.09.20

18:00

כל נדרי בגינה ליד בניין גרפינקל, רח׳ נהר הירדן 2, קריית אונו וגם בזום

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

9:00

בבניין גרפינקל חדר 303 וגם בזום https://us02web.zoom.us/j/84913176323

17:00

מנחה ויזכור בבניין גרפינקל חדר 303 ונעילה בגינה ליד הבניין וגם בזום

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

תפילת ערב ראש השנה

18:00

ערב החג: 18.9.20

9:00

א' ראש השנה: 19.9.20

תפילת שחרית ראש השנה

ב' ראש השנה: 20.9.20

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב