top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

ברית עולם

בקעת אונו

הקריה האקדמית אונו - קמפוס מרכזי (מאחורי צה״ל 104) קריית אונו

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

התפילות פתוחות לציבור הרחב
לפרטים : 054-992-1541 (רכזת הקהילה)

ראש השנה

rimon.png

בהנחיית הרבה טללית שביט, החזן אוריה ברטל ורבה סטודנטית עדי סגל

התפילות יתקיימו בבית הכנסת בבנין D בקמפוס המרכזי של הקריה האקדמית אונו (מאחורי צה״ל 104) קריית אונו.

white symbol opacity 15.png

תפילת ערב ראש השנה - בהנחיית החזן אוריה ברטל ורבה סטודנטית עדי סגל

17:30

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

9:30

א' ראש השנה: 26.09.2022

שחרית ומוסף ראש השנה - בהנחיית הרבה טללית שביט והחזן אוריה ברטל

10:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

תשליך עם קהילת ״אחוות ישראל״, בגן המנהיגים, ראשל״ץ

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

התפילות פתוחות לציבור הרחב
להזמנת מקומות שמורים אנא פנו לרכזת הקהילה בטל׳ 054-9921541

יום הכיפורים

shofar.png

בהנחיית הרב דוד בנימין והחזן אוריה ברטל

תפילות כל נדרי, מנחה, יזכור ונעילה יתקיימו במדשאה המרכזית בקריה האקדמית אונו (מאחורי צה״ל 104) קרית אונו. במקרה של גשם, באודיטוריום הסמוך.
תפילות שחרית ומוסף יתקיימו בבנין D בקריה האקדמית אונו (מאחורי רח׳ צה״ל 104) קרית אונו

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:15

תפילת כל נדרי

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

9:30

שחרית ומוסף

17:00

מנחה, יזכור ונעילה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page