top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

הקיבוץ הרפורמי

לוטן

קיבוץ לוטן

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

טקס תשליך השנה יהיה במשותף עם קיבוץ קטורה בדיונה בשעה 16:00 ביום שני 26.9.2022.

ראש השנה

rimon.png

תפילות ראש השנה

בלוטן נוהגים לקיים תפילות בא' דראש השנה ופעילות יצירתית בב' דראש השנה. תפילות הבוקר יתחילו בשעה 10:00

white symbol opacity 15.png

קבלת חג במועדון הקיבוץ

18:00

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

10:00

א' ראש השנה: 26.09.2022

תפילות בוקר א' דראש השנה כולל תקיעה בשופר

10:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

שחרית חוויתית ויצירתית בוקר ב' דראש השנה

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

הבאים מחוץ לקיבוץ מוזמנים ליצור קשר מראש דרך מזכירות הקיבוץ.

יום הכיפורים

shofar.png

הנשמה לך והגוף פעלך. חוסה על עמלך.

תפילות יום הכיפורים יתקיימו בדשא או במועדון הקיבוץ. מי שבא מחוץ לישוב מוזמן ליצור קשר מראש.

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

17:30

כל נדרי ולאחריו תפילת ערבית. בסיום התפילה שיעור ושיחה בשיטת "ועד כל היצורים".

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

10:00

תפילת שחרית מסורתית ולאחריה תפילת מוסף בסגנון מעגל שירה מקודשת

16:30

תפילת מנחה עם אזכרת נשמות ולאחריה תפילת נעילה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page