top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת יזמ"ה

מודיעין

חטיבת גבעתי 31 מודיעין

089753461

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

סליחות -מופע טנדו
17.9.2021, מוצאי שבת, כ"א באלול, תשפ''ב, בשעה 21:00
חטיבת גבעתי 31

ראש השנה

rimon.png

חגי תשרי בקהילת יזמ''ה

כל המשפחה חוגגת יחד
התפילה תשודר גם בזום ובדף הפייסבוק של הקהילה.

white symbol opacity 15.png

תפילה משפחתית, חגיגית בליווי מוסיקלי - בהיכל התפילה 'מעיין ברוך' רחוב חטחבת גבעתי 31, מודיעין. התפילות משודרות גם בזום

18:00

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

9:30

א' ראש השנה: 26.09.2022

תפילה משפחתית, חגיגית בליווי מוסיקלי

17:30

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

תשליך תחת כיפת השמיים - בריכה האקולוגית במע''ר

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

מנחה ושיעור בשעה 16:30

יום הכיפורים

shofar.png

כל נדרי וערבית

תפילה משפחתית בליווי מוסיקלי

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:15

תפילה משפחתית ומשמעותית -ברחוב חשוון 30 בית ספר יזמ"ה תשודר גם בזום

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

9:30

שחרית ליום כיפור ויזכור

17:15

תפילה משפחתית בליווי מוסיקלי

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page