חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילת יזמ"ה

מודיעין

חטיבת גבעתי 31 מודיעין

089753461

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

מנחה ושיעור בשעה 17:15

יום הכיפורים

כל נדרי וערבית

תפילה משפחתית בליווי מוסיקלי

ערב החג: 27.09.20

18:30

ברחוב חשוון 30 בית ספר יזמ"ה תשודר גם בזום

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

9:30

שחרית ליום כיפור ויזכור

18:15

תפילה משפחתית בליווי מוסיקלי

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

מעמד סליחות
12.9.20מוצאי שבת, כ"ג באלול, תש''ף, בשעה 19:00
התפילה תתקיים בפרגולה של בית הכנסת ”מעין ברוך“ (רישום מראש באתר הקהילה)
תשודר גם בזום

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

חגי תשרי בקהילת יזמ''ה

כל המשפחה חוגגת יחד בסלון

תפילה משפחתית, חגיגית בליווי מוסיקלי - התפילות משודרות בזום

18:00

ערב החג: 18.9.20

9:30

א' ראש השנה: 19.9.20

תפילה משפחתית, חגיגית בליווי מוסיקלי

18:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

תשליך תחת כיפת השמיים

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב