top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת נתן יה

נתניה

דיזנגוף 10

052-6538655

האתר שלנו
הפייסבוק שלנו
white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

א' ראש השנה: 26.09.2022

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

נעילה ותקיעת השופר - 17.00

שיעור מיוחד של הרב בערב יום כיפור - 20.30

יום הכיפורים

shofar.png

קהילת "נתן יה" תשדר את כל התפילות של יום כיפור כדלקמן:

בתפילות בבניין הקהילה ההשתתפות מוגבלת מאוד ולפי כל הנחיות משרד הבריאות

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:30

כל נדרי

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

10:00

שחרית, קריאת התורה, הפטרה ומוסף

16:00

מנחה וקריאת ספר יונה - 16.00

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page