top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

קהילת רענן בית סמואלי

רעננה

פרדס משותף 94, רעננה

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

שֶׁיָּפָה ושׁוֹנָה תְּהֵא הַשָּׁנָה אֲשֶׁר מַתְחִילָה לָהּ הַיּוֹם

נקבל יחד את שנת תשפ"ג בתפילה ושירה וביחד מנחם

white symbol opacity 15.png

קבלת חג וערבית לראש השנה

18:00

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

09:00

א' ראש השנה: 26.09.2022

שחרית לילדים ולכל המשפחה - תפילה, משחק, שירה ותקיעה בשופר, ישודר גם בפייסבוק של הקהילה ב-17:00 תשליך ופיקניק בחוף הים בהרצליה

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

9:00 מדיטציה של סליחה
9:30 - שחרית
15:45 – לימוד ליום הכיפורים
16:30 – תפילת מנחה ויזכור
17:45 – תפילת "נעילה

יום הכיפורים

shofar.png

פְּתַח לָנוּ שַׁעַר. בְּעֵת נְעִילַת שַׁעַר. כִּי פָנָה יוֹם.

יום הכיפורים בקהילת רענן מאפשר מרחב תפילה שוויוני, משלב חדש וישן ומעלה מעלה את תפילות הלב

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

17:45

תפילת "כל נדרי" וערבית של חג

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

9:00

מדיטציה של סליחה

9:30

שחרית

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page