top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

תפארת שלום

רמת אביב - תל אביב

האתר שלנו
הפייסבוק שלנו
white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

תקיעת השופר ושירים

white symbol opacity 15.png

ערבית לראש השנה

17.30

ערב החג: 25.09.2022

פלייר להורדה

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

17.30

א' ראש השנה: 26.09.2022

ערבית לראש השנה

10.00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

שחרית לראש השנה

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

יום הכיפורים

shofar.png

מניין ברמת פולג ומניין במרכז העיר

גם השנה נתפלל בשני מוקדים בעיר נתניה, ברמת פולג ובמרכז העיר

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

17.30

תפילת כל נדרי

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

10.00

תפילת יזכור

16.00

מנחה ונעילה, שיעור הרב אדגר על תקיעת השופר לילדים

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page