top of page

חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

white symbol opacity 15.png

בבת עין

ראש העין

רח' מבצע דני 1 ראש העין - במתנ"ס

054-7804007

white symbol opacity 15.png

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

09:00 - שחרית ראש השנה
17:00 - תשליך בחוף הצוק הדרומי, תל אביב

ראש השנה

rimon.png

"יַעֲלֶה תַּחֲנוּנֵנוּ מֵעֶרֶב וְיֵרָאֶה רִנּוּנֵנוּ עַד עָרֶב"

כל אירועי חגי תשרי יתקיימו בבית הכנסת בבת עין, למעט התשליך.
ללוחת זמנים ופרטים נוספים - אתר הקהילה, פייסבוק,
ווטסאפ הקהילה.

white symbol opacity 15.png

קבלת חג קצרה. בבית הכנסת.

17:00

ערב החג: 25.09.2022

תכגים לחג משמעותי

white symbol opacity 15.png

09:00

א' ראש השנה: 26.09.2022

תפילת שחרית וקריאות בתורה, תקיעה, תרועה ושברים עם יואל בשופר באותו יום -17:00 תשליך בחוף הצוק הדרומי, תל אביב

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 27.09.2022

white symbol opacity 15.png

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.png

09:00 - שחרית ליום הכיפורים
11:15 - יזכור
17:00 - מנחה עם קריאת ספר יונה
18:15 - נעילה

יום הכיפורים

shofar.png

"אֲשֶׁר בִּקְהַל עָם אָשִׁירָה עֻזּוֹ אַבִּיעָהּ רְנָנוֹת בְּעַד מִפְעָלָיו"

אירועי יום כיפור - תפילת כל נדרי וערבית, תפילת שחרית, יזכור, מנחה ונעילה

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 04.10.2022

18:00 (הצום מתחיל ב- 17:55)

תפילת כל נדרי וערבית ליוה"כ, בבית כנסת

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 05.10.22

11:15 - יזכור

09:00 - שחרית

17:00 - מנחה - קריאה בספר יונה. 18:15 - נעילה

white symbol opacity 15.png

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png
bottom of page