חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילה ישראלית שוויונית שוהם

שוהם

כותר פיס שוהם

רינת צפניה 0544630191

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"מנחה ואזכרת נשמות 17:00

יום הכיפורים

כל המשפחה יושבת ומתפללת ביחד

תפילה שוויונית מבוארת

ערב החג: 27.09.20

18:00

כל נידרי

להתחבר לחג מהבית

יום הכיפורים: 28.09.20

9:00

מדיטציה, סרף והכנת הנפש

18:00

נעילה , הבדלה ותקיעה בשופר

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

תכגים לחג משמעותי

ראש השנה

כל המשפחה מתחילה שנה ביחד

ערב החג: 18.9.20

9:30

א' ראש השנה: 19.9.20

הרשמה מראש

17:00

ב' ראש השנה: 20.9.20

תשליך בים

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב