חגי תשרי

בקהילות התנועה הרפורמית 

קהילה ישראלית שוויונית שוהם

שוהם

בית הכנסת הרפורמי בשוהם התמר 12 (כיפור- בבית הסגול)

רינת צפניה 0544630191

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"

Yom Kippur COLOR.pngמנחה ואזכרת נשמות 17:00

יום הכיפורים

shofar.png

כל המשפחה יושבת ומתפללת ביחד - בבית הסגול

תפילה שוויונית מבוארת

ערב החג: 15.09.2021

18:15

כל נידרי

פלייר להורדה

להתחבר לחג מהבית

white symbol opacity 15.png

יום הכיפורים: 16.09.21

9:00

מדיטציה, סרף והכנת הנפש

18:00

נעילה , הבדלה ותקיעה בשופר

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

Rosh HaShana Prayer COLOR.png

ראש השנה

rimon.png

כל המשפחה מתחילה שנה ביחד

white symbol opacity 15.png

ערב החג: 06.09.2021

תכגים לחג משמעותי

9:30

א' ראש השנה: 07.09.2021

הרשמה מראש

17:00

white symbol opacity 15.png

ב' ראש השנה: 08.09.2021

טיול תשליך בירושלים

"חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך"

bar mitzvah torah scroll-green.png

אירועי סוכות ושמחת תורה יפורסמו בקרוב

4 minim.png